Mã lớp học

 

Tên khóa học

 

Thời gian đào tạo

 

Ngày bắt đầu

 

Thông tin chi tiết khóa học

MB01-K01

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TIN HỌC THỰC HÀNH

03 tháng
Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB02-K01

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH KINH DOANH

03 tháng
Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB03-K01

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU

03 tháng
Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB04-K01

KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ

03 tháng
Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB05-K01

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

05 tháng
Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB06-K01

KHÓA HỌC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP


02 tháng

Chưa có lớp
Tìm hiểu chi tiết  ⇓
MB07-K01

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH CỰC GIỎI

Tùy nhu cầu Tùy nhu cầu Tìm hiểu chi tiết  ⇓

CHÚNG TÔI LIÊN TỤC TUYỂN SINH HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU MUỐN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0933 468 999