KHÓA HỌC ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH KINH DOANH

Liên hệ

Khai giảng: 16/11/2022
Thời lượng: 03 buổi/tuần
Học phí: 3.000.000 VNĐ
Khóa học cung cấp cho học những kiến thức nền tảng chắc chắn về phân tích tài chính doanh nghiệp
Danh mục: