KHÓA HỌC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Liên hệ

Khai giảng: 16/11/2022
Thời lượng: 03 buổi/tuần
Học phí: 0

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng cần thiết để quản lý tốt mảng Hành chính – Nhân sự tại Doanh nghiệp

Danh mục: